De zomerperiode staat weer voor de deur. En dus trekken veel mensen er op uit. Lekker de vakantiedagen opnemen. Maar hoe zit dat eigenlijk met een werknemer die (al langere tijd) ziek thuis zit? Mag die ook op vakantie? En wat als iemand juist ziek wordt tijdens de vakantie?

Mijn werknemer wil op vakantie tijdens ziekteverlof, mag dat?

Het simpele en korte antwoord is: ja. Ook zieke medewerkers bouwen vakantiedagen op en mogen die opnemen. Wel moet hij of zij eerst toestemming aan u vragen. En soms mag u als werkgever ook weigeren.

Als de bedrijfsarts denkt dat een vakantie het herstel in de weg staat, hoeft u geen toestemming te geven. Ook mag u de vakantie weigeren als hierdoor lopende re-integratieafspraken niet door kunnen gaan. Overleg dus altijd even met de arbodienst of bedrijfsarts als uw werknemer op vakantie wil tijdens zijn of haar ziekteverlof.

De werknemer krijgt tijdens de vakantie 100% van zijn of haar loon. Ook als dit tijdens de ziekteperiode verder 70% is.  Daar tegenover staat dat het volledige verlofsaldo wordt afgeboekt. Ook al is die werknemer nog maar voor een aantal uur per dag of week aan het opbouwen.

Mag ik als werkgever ook zelf vakantiedagen inhouden?

Het kan natuurlijk zo zijn dat uw werknemer al langer ziek is en zelf juist geen vakantiedagen opneemt. Mag u deze dan inhouden? Nee, niet zomaar. Wettelijke vakantiedagen vervallen niet als medewerkers niet in staat zijn om deze op te nemen. Omdat ze bijvoorbeeld te ziek zijn of bepaalde medische behandelingen hebben.

Bovenwettelijke vakantiedagen mag u in sommige gevallen wel inhouden. Staan daar in het cao of de arbeidsovereenkomst afspraken over? Dan mag u dit doen. Als dit niet het geval is, heeft u een akkoord nodig van de zieke werknemer. Als hij of zij dat niet geeft, mag u ze ook niet inhouden.

Hoe zit het als medewerkers ziek worden tijdens de vakantie?

Als een werknemer ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie, tellen de dagen dat hij of zij ziek is niet meer als vakantiedagen. Dat worden dan ziektedagen.

De medewerker moet de ziekte binnen 24 uur aan u melden. Ook moet hij of zij zich houden aan de regels uit uw verzuimprotocol of de arbeidsovereenkomst. Zoals zich medisch laten onderzoeken en/of het aanleveren van een officiële doktersverklaring. Die verklaring moet in het Nederlands of Engels zijn. Vermeld dit ook.

Soms mag u bovenwettelijke verlofdagen afboeken als dit speelt, maar dan moeten daar wel vooraf afspraken over zijn. Of u vraagt op dat moment toestemming aan de werknemer en legt dit schriftelijk vast.

Wilt u meer weten over ziekteverlof en vakantie? Laat het ons weten. We helpen u graag.