Home

Bedrijf Plus = uw raadgever bij verzuim

Wij zijn er op het gebied van verzuimmanagement voor de werkgever. U staat bij ons dus centraal. Met ons pakt u de regie terug en bespaart u geld, tijd en energie.

Over ons

Verzuim

Bedrijf Plus ondersteunt eenzijdig werkgevers op het gebied van verzuim. Zo moet er een verzuimdossier gemaakt worden. Aan de hand van een verzuimdossier analyse beoordelen wij of die van u voldoet aan alle wet- en regelgeving.

Lees meer

Bezwaarprocedure UWV

Het UWV doet een WIA-keuring. De overheidsinstelling kijkt of de medewerker een uitkering krijgt en wat voor één: een Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) of Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA).

Lees meer

Verzuimbegeleiding

Om de verzuimbegeleiding voor uzelf en uw werknemer(s) zo goed, netjes en efficiënt mogelijk te doen, is er kennis en expertise nodig. Bedrijf Plus heeft die kennis en expertise. Laat onze raadgevers u daarom helpen bij de verzuimbegeleiding

Lees meer
Bedrijf Plus = uw raadgever bij verzuim

Verzuimcoach & verzuimmanagement

Weet u hoeveel u jaarlijks kwijt bent aan verzuim binnen uw organisatie? Weet u hoe u deze kosten en het ziekteverzuim zelf kunt terugdringen? Vallen er medewerkers bij u onder een no-riskpolis? En brengt het UWV wel de juiste kosten bij u in rekening?

Als u geen helder antwoord heeft op dit soort vragen, kan Bedrijf Plus u helpen. Wij zijn er op het gebied van verzuimmanagement voor de werkgever. U staat bij ons dus centraal. Met ons pakt u de regie terug en bespaart u geld, tijd en energie. Wij zijn uw verzuimcoach en doen het casemanagement voor u.

Inzicht in verzuimkosten

Verzuim is een kostbare zaak. Als een werknemer ziek wordt, moet u 2 jaar het salaris doorbetalen. Ook hierna kunt u nog 10 jaar lang aan kosten vastzitten. Dat gaat al snel om 20 tot 25 procent van de loonsom. Het loont dus zeker om deze cijfers eens goed onder de loep te nemen. Zo kijken we samen hoe u de verzuimkosten binnen uw bedrijf kunt terugdringen.

Nieuwsgierig geworden wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van verzuimmanagement of casemanagement? Neem contact op met onze raadgevers en verzuimcoaches.

Lees meer
Succesverhalen

Ervaringen van onze klanten

Actueel

Onze laatste artikelen

Het juiste spoor
Niet gecategoriseerd
31 december 2023

Het juiste spoor

Dure rekening
31 oktober 2023

Dure rekening

Wanneer heb ik een arbeidsdeskundig onderzoek nodig?
Terugdringen verzuim
Verzuim
Verzuimbegeleiding
Verzuimdossier analyse
Hulp nodig?

Veelgestelde vragen

Verzuim is al snel een complexe zaak. Helemaal als het om langdurend verzuim gaat. Het is niet gek als u daar vragen over heeft. Daarom vindt u hier enkele van de meest gestelde vragen op dit gebied. Bel of mail ons gerust als u meer informatie wilt.

Bekijk alle vragen

Verzuim houdt in dat een werknemer niet komt en als reden ziekte opgeeft. Als iemand zich daadwerkelijk niet goed genoeg voelt om te kunnen werken, is er sprake van ziekteverzuim. Dit kan van zowel korte als lange duur zijn. Er zijn daarom verschillende soorten verzuim

Lees meer

Verzuimbegeleiding houdt in dat er een goed beleid wordt opgesteld, zodat de zieke werknemer geholpen wordt. Er komt veel regelwerk bij kijken. Zo moet er verzuim- of re-integratiedossier worden gemaakt, wordt een arbodienst en/of bedrijfsarts ingeschakeld en komt er strenge wet- en regelgeving bij kijken.

Lees meer

Een arbo-arts en bedrijfsarts hebben allebei geneeskunde gestudeerd. Maar een bedrijfsarts heeft daarna nog een aanvullende, vierjarige studie gedaan op het gebied van arbeid en gezondheid. Het is een wettelijk beschermde beroepstitel. Als bedrijfsartsen de titel willen houden, moeten ze zich bijscholen en iedere 5 jaar opnieuw registreren. Ze worden gecontroleerd door de beroepsvereniging (NVAB).

Lees meer

Een arbodienst heeft verschillende taken, zoals toezien op veilige en gezonde werkplek, RI&E toetsen, begeleiding bij ziekte en verzuim voorkomen. Arbodiensten worden door werkgevers betaald, maar gaan zelfstandig en onafhankelijk te werk. Ze kijken naar de kant van het bedrijf én de zieke werknemer. Een veelgehoorde klacht onder werkgevers is dat ze vinden dat zij onderbelicht blijven als het over verzuim gaat.

Lees meer