Soms wordt een werknemer helaas niet beter. De ziekte of beperkingen staan terugkeer op de werkvloer in de weg. Er moet een WIA-uitkering worden aangevraagd. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Het kan behoorlijk ingewikkeld en frustrerend te zijn. Met lang niet altijd het gewenste resultaat.

Bedrijf Plus helpt uw werknemer daarom graag bij de aanvraag voor een WIA-uitkering. Onze raadgever neemt de procedure met hem of haar door en gaat mee naar het gesprek met de verzekeringsarts van het UWV. Wij weten waar het UWV op let en wat er allemaal nodig is om de juiste uitkering te krijgen.

Verschil tussen WGA en IVA

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit twee regelingen. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA) en de regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzame Arbeidsongeschikten (IVA). Bij een WGA betaalt u 10 jaar lang mee. De IVA komt niet voor uw rekening.

Het UWV bepaalt of de werknemer een uitkering krijgt en welke. Het verschil zit in de inzetbaarheid van de werknemer, in hoeverre hij of zij arbeidsongeschikt is. De IVA wordt toegekend als een werknemer niet of nauwelijks kan werken en weinig tot geen kans heeft op herstel. De WGA wordt uitgekeerd als iemand tijdelijk volledig arbeidsongeschikt is of door ziekte 35 tot 80% minder loon verdient.

Laat u bijstaan

Als u denkt dat uw medewerker recht heeft op een IVA-uitkering, is het verstandig om dit traject niet alleen te doen. Wij zien het helaas vaak voorkomen dat het UWV toch een WGA-uitkering toekent. Niet alleen vervelend voor u, maar ook voor uw zieke werknemer. Een IVA-uitkering is hoger en zorgt voor een stuk meer rust bij hem of haar. Met de begeleiding van Bedrijf Plus vergoot u de kans om direct tot een IVA-beoordeling te komen. Besluit het UWV alsnog anders? Dan helpen we bezwaar maken.

Waar bestaat onze begeleiding uit? Onze raadgever:

  • Neemt tijdens een huisbezoek de WIA-procedure met uw werknemer door.
  • Helpt met de WIA-aanvraag, als dat nodig is.
  • Gaat mee naar het gesprek bij het UWV.
  • Is tussendoor telefonisch bereikbaar voor advies en vragen.

Meer weten over begeleiding bij de WIA-aanvraag? Of is er al een beslissing van het UWV en wilt u bezwaar maken? Wij bieden deze ondersteuning ook als u een WIA-herbeoordeling aanvraagt. Neem contact met ons op.