Elke werknemer is wel eens ziek. Van een heftige migraineaanval of griep tot een ernstige ziekte of burn-out. Daarom krijgt ieder bedrijf ook te maken met ziekmeldingen en dus verzuim. Maar wat is dan verzuim? Als een werknemer zich afmeldt heb je het al gauw niet meer over ziekte, maar over (ziekte)verzuim.

Wat is verzuim nu precies?

Verzuim houdt in dat een werknemer niet komt en als reden ziekte opgeeft. Als iemand zich daadwerkelijk niet goed genoeg voelt om te kunnen werken, is er sprake van ziekteverzuim. Dit kan van zowel korte als lange duur zijn. Er zijn daarom verschillende soorten verzuim:

 • Kortdurend ziekteverzuim
 • Frequent kortdurend (ziekte)verzuim
 • Langdurend ziekteverzuim
 • Ongeoorloofd verzuim

Kortdurend verzuim

Kortdurend verzuim gebeurt aan de lopende band bij bedrijven. Dat iemand opbelt en toch even thuisblijft vanwege een virusje of vervelende infectie. Dan valt de schade meestal ook wel mee voor u als werkgever. Het loon moet worden doorbetaald en er moet mogelijk een vervanger worden geregeld, maar dat is het verder wel.

Werkgevers kunnen eventueel ook werken met wachtdagen. Dit houdt in dat de werknemer de eerste ziektedag(en) niet door hoeft te worden betaald. Dit hangt af van wat voor cao er geldt.

Langdurend ziekteverzuim

Als iemand 6 weken of langer ziek is, hebben we het over langdurend ziekteverzuim. Dan komen ook een arbodienst en bedrijfsarts om de hoek kijken. Werkgevers moeten zich hierbij aan de Wet verbetering poortwachter (Wvp) houden. Dit is eigenlijk een soort stappenplan dat de eerste 104 weken van ziekte moet worden opgevolgd. De overheid vindt ziekteverzuim en re-integratie de eerste 2 jaar vooral de verantwoordelijkheid van de werkgever en (deels van de) werknemer. Het loon moet dus ook doorbetaald worden, al dan niet voor 70%. Het doel is dat de werknemer op een goede manier wordt begeleid en terug kan keren op de werkvloer.

In sommige gevallen heeft de werknemer recht op een uitkering via de Ziektewet. In dat geval betaalt het UWV het loon, of eigenlijk het ziekengeld. Dit geldt bij de volgende situaties:

 • Werknemers die ziek én zwanger zijn of die ziek zijn geworden als gevolg van een zwangerschap of bevalling.
 • Werknemers die een orgaan doneren.
 • Werknemers met een structurele functionele beperking wegens ziekte of gebrek (no riskpolis).
 • Werknemers ouder dan 55 jaar die ziek worden en die direct voordat zij in dienst kwamen ten minste 52 weken een WW-uitkering hebben ontvangen.
 • Werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens de ziekte.
 • Uitzendkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst.
 • Sommige oproepkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst.

Ongeoorloofd verzuim

Dan is er ook nog ongeoorloofd verzuim. Een medewerker meldt zich ziek, terwijl dit niet het geval is. Of hij of zij komt helemaal niet opdagen, om wat voor reden dan ook. In dat geval komt diegene zijn of haar arbeidsovereenkomst niet na.

Verzuim bij (arbeids)conflict

Het kan ook gebeuren dat een werknemer zich ziekmeldt omdat er een conflict is op de werkvloer. Met de werkgever of een collega. Het is belangrijk om dan meteen samen om tafel te gaan. Is diegene echt ziek of ziet hij of zij het op deze manier niet meer te zitten om te werken? Als de medewerker ziekgemeld wil blijven, is het verstandig om snel een bedrijfsarts in te schakelen. Die kan kijken of er (ook) sprake is van medische redenen of niet.