Een werknemer die langere tijd thuis komt te zitten vanwege ziekte. Erg lastig en vaak ook emotioneel. Hij of zij wordt geconfronteerd met bepaalde dingen die opeens niet meer kunnen, zoals werken. Voor het bedrijf waar diegene werkt heeft het ook gevolgen. Daar moeten ze het opeens doen zonder de inzet en ervaring van de collega.

Het is daarom belangrijk dat er aan goede verzuimbegeleiding wordt gedaan. Dit zorgt ervoor dat iedereen weet waar die aan toe is. Maar wat is verzuimbegeleiding dan precies? Verzuimbegeleiding houdt in dat er een goed beleid wordt opgesteld, zodat de zieke werknemer geholpen wordt. Er komt veel regelwerk bij kijken. Zo moet er verzuim- of re-integratiedossier worden gemaakt, wordt een arbodienst en/of bedrijfsarts ingeschakeld en komt er strenge wet- en regelgeving bij kijken.

Verplichtingen

De overheid vindt ziekteverzuim en re-integratie de eerste 2 jaar vooral de verantwoordelijkheid van de werkgever en (deels van de) werknemer. Bedrijven zijn daarom verplicht mee te werken aan een goed herstel én terugkeer. Een werkgever mag een zieke medewerker niet zomaar ontslaan. Het loon moet de eerste twee jaar dan ook doorbetaald worden, al dan niet voor 70%.

Het doel is natuurlijk om de werknemer op een fijne en duurzame manier terug te laten komen. Maar ook als terugkeer niet mogelijk is, moet alles goed geregeld zijn. Anders kunt u achteraf te maken krijgen met boetes of (loon)sancties. Verzuimbegeleiding zal daarom met zorg en aandacht moeten gebeuren. Als werkgever wilt u iemand vaak zo snel mogelijk weer aan het werk hebben, maar dit kan en gaat niet altijd even vlug. Eerst moet duidelijk worden wat er precies aan de hand is, hoelang dit gaat duren en wat er (nog) mogelijk is.

Kennis en expertise

Om de verzuimbegeleiding, ook wel casemanagement genoemd, zo goed, netjes en efficiënt mogelijk te doen, is er kennis en expertise nodig. Maar met termen als Wet verbetering poortwachter (Wvp), Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Ziektewet (ZW) en Verlenging loondoorbetaling bij ziekte (Vlz) die voorbijkomen, verliezen werkgevers al snel het overzicht in het hele proces. Het moet daarom worden gedaan door iemand met verstand van zaken.

Wat is verzuimbegeleiding met de Wvp?

Alles wat bij verzuimbegeleiding komt kijken, is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Deze wet is in het leven geroepen om het aantal werknemers dat langdurig ziek is, terug te dringen. Een verzuim- of casemanager ziet erop toe dat de Wvp goed wordt opgevolgd. Werkgevers mogen zelf bepalen wie deze taak op zich neemt. Casemanagement wordt bijvoorbeeld intern gedaan door een leidinggevende of HR-medewerker. Maar vaak wordt er ook externe hulp ingeschakeld.

Een bedrijfsarts of arbodienst komt altijd kijken bij verzuim. Maar het kan ook zeker lonen om een externe casemanager, verzuimcoach of raadgever in te schakelen. De verzuimkosten in een bedrijf lopen nogal snel op. Vaak komen er meer kosten bij kijken dan verwacht. Het loon moet worden doorbetaald, er moet vervanging worden geregeld en die werknemer moet worden ingewerkt. Om nog maar te zwijgen over de kosten van een eventueel omzetverlies, de verzuimbegeleiding zelf en eventuele premies die omhooggaan.

Kosten besparen

Bedrijf Plus weet uit ervaring dat veel bedrijven flink kunnen besparen. Hoe? Door de verzuimbegeleiding samen met een expert te doen. Meestal kabbelt zo’n situatie namelijk maar voort. Vanwege tijdsgebrek (en echte kennis) ligt het vooral bij de arbodienst en neemt de werkgever een afwachtende houding aan. Gevolg: de werknemer zit veel langer ziek thuis dan nodig. En er is er ook eerder sprake van (nieuw) verzuim in het bedrijf.

Houd dus vooral grip op de situatie. Dat kunt u zelf doen door u zich beter te verdiepen in het onderwerp. Maar ook met hulp van Bedrijf Plus gaan alsnog die kosten naar beneden. En worden de situaties vaak nog beter opgelost ook. Onze raadgevers kunnen u vanaf begin af aan helpen. Maar we zijn er ook als een situatie al langer speelt en u er niet (meer) goed uitkomt. Als het re-integreren niet zo soepel gaat als gehoopt. Of als u er samen echt niet uitkomt. Ook kunnen we een bezwaarprocedure bij het UWV starten als u het niet eens bent met een beslissing. Als u bijvoorbeeld een loonsanctie opgelegd krijgt: een derde jaar loondoorbetaling.

Oog voor werkgevers

Onze raadgevers zijn hier dagelijks mee bezig. Waar u het misschien al snel boven het hoofd stijgt, bijten wij ons juist vast in de materie. Daarbij staan we ook echt ú bij. Wij zijn er voor de werkgevers. We helpen bij de begeleiding van de zieke werknemer, maar houden daarbij altijd u in het oog.