U krijgt er als werkgever vroeg of laat mee te maken: verzuim. Als een werknemer belt omdat hij of zij grieperig is, is er nog niet zoveel aan de hand. Het wordt vervelend(er) als dit vaker gebeurt. Of als een medewerker belt met de mededeling dat hij langdurig uitvalt. Een nare situatie voor de werknemer. En voor u. Verzuim heeft altijd gevolgen voor de werkgever. Het kost tijd, geld en energie.

Bedrijf Plus ondersteunt eenzijdig werkgevers op het gebied van verzuim. Zo moet er een verzuimdossier gemaakt worden. Aan de hand van een verzuimdossier analyse beoordelen wij of die van u voldoet aan alle wet- en regelgeving. Ook na die beoordeling ondersteunt Bedrijf Plus u op het gebied van casemanagement. Zo blijft u voldoen aan de geldende, en regelmatig veranderende, regels en eisen. En een hele belangrijke: we kijken voortdurend hoe u de kosten van verzuim kunt terugdringen.

Verzuimmanager voor de werkgever

De ervaren raadgevers van Bedrijf Plus werken echt voor de werkgever. We staan u bij als verzuimmanager. Bedrijf Plus maakt inzichtelijk hoe het ervoor staat met de verzuimkosten en waar u op kunt besparen. Ook helpen we u bij het contact met de zieke werknemer, de bedrijfsarts en het UWV. Zo zijn we dus niet alleen raadgever, maar ook echt verzuimmanager en -coach. Samen stellen we een goed verzuimbeleid op.

Wat is ziekteverzuim?

Eerst nog even wat theorie. Want wat is (ziekte)verzuim nu precies? Er zijn verschillende vormen:

  • Kortdurend ziekteverzuim
  • Frequent kortdurend (ziekte)verzuim
  • Langdurend ziekteverzuim
  • Ongeoorloofd verzuim

Kortdurend verzuim overkomt iedereen wel een keer. Dat iemand toch even thuis moet blijven vanwege een virusje, migraineaanval of vervelende infectie. Deze schade valt ook wel te overzien als werkgever.

Als een medewerker zich wel erg vaak een paar dagen ziekmeldt (frequent kortdurend ziekteverzuim), kan er meer aan de hand zijn. Veel stress, een slechte levensstijl of een conflict in de privé- of werksfeer kunnen ervoor zorgen dat iemand zich vaker afmeldt. Dit kan uiteindelijk leiden tot langdurig verzuim. Zit diegene wel op zijn plek? Of speelt er thuis te veel? Het is goed als dit op tijd wordt gesignaleerd en aangepakt.

Als iemand 6 weken of langer ziek is, hebben we het over langdurend ziekteverzuim. Dan komen ook een arbodienst en bedrijfsarts om de hoek kijken. En wij. Want waar zij zich vooral op de werknemer richten, zijn wij er voor u.

Dan is er ook nog ongeoorloofd verzuim, ook wel zwart verzuim genoemd. Een medewerker meldt zich ziek, terwijl dit niet het geval is. Of hij of zij komt helemaal niet opdagen, om wat voor reden dan ook. In dat geval komt diegene zijn of haar arbeidsovereenkomst niet na en zal gekeken moeten worden naar een oplossing.

Verzuimkosten kunnen nogal snel oplopen. Bedrijf Plus pakt als verzuimmanager de regie terug binnen uw organisatie. Met onafhankelijk advies, een vakkundige analyse en de juiste communicatie. Zo bieden wij u concrete oplossingen en brengen we de kosten naar beneden.