Het is belangrijk dat werkgevers door hun financieel adviseur bij de afweging van het eigenrisicodragerschap geïnformeerd worden over alle voor- en nadelen voor de Ziektewet en WGA.

Een middelgrote werkgever heeft van een werknemer het contract niet verlengd. De betreffende werknemer raakt net voor het einde van de arbeidsovereenkomst ziek. Werkgever heeft nog even contact gezocht met de adviseur, omdat het contract niet verlengd wordt en de werknemer in de Ziektewet zal komen. Werkgever is namelijk eigenrisicodrager voor de Ziektewet. De adviseur heeft aangegeven dat de Ziektewetuitkering en de re-integratie voor rekening van de werkgever komt, maar dan is de werknemer is niet meer dienst van het bedrijf. So far so good…

Werkgever is een middelgrote werkgever volgens de werkhervattingskas van de belastingdienst en er is enige tijd geleden door de assurantieadviseur een vergelijking gemaakt tussen de premie van de verzekeraars en het UWV. In de vergelijking kwam naar voren dat het financieel gunstiger was om eigenrisicodrager te worden voor zowel de Ziektewet als de WGA. Voordeel was ook dat de bestaande uitkeringen achterbleven bij het UWV. Destijds heeft de adviseur werkgever geholpen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet.

Grip

De werkgever wilde de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet verlengen, want hij was niet tevreden over het functioneren van de werknemer. Door de ziekmelding houdt de werkgever toch grip op de zieke werknemer, omdat hij eigenrisicodrager is voor de Ziektewet. De betreffende ex-werknemer vraagt een ziektewetuitkering aan en het re-integratiebureau start de begeleiding wegens ziekte op namens werkgever.

In dit geval is werkgever en niet van op de hoogte dat de ex-werkgever bij ziekte ook gekeken moet worden naar de re-integratie binnen het bedrijf, alsof de werknemer gewoon in dienst is (Art. 63A lid 1 ZW). Het zoeken naar passende arbeid binnen het bedrijf kan pas afgesloten worden als duidelijk is dat dit niet meer lukt. Voor een herplaatsing in eigen werk of ander werk binnen de organisatie kan het noodzakelijk zijn om opnieuw een dienstverband aan te gaan. Als de werkgever dit nalaat kan door het UWV bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen blijken dat er spoor 1 onvoldoende is benut, daardoor kan het UWV een verlenging van 52 weken van de ziektewet opleggen, genaamd loonsanctie.

Onaangenaam verrast

Hier was deze werkgever niet vooraf van op de hoogte gesteld. Hij was onplezierig verrast toen bleek dat er ook opnieuw bekeken moest worden of de ex-werknemer kan re-integreren in zijn bedrijf.

Het voordeel is dat als werknemer weer aan de slag kan binnen of buiten het bedrijf de Ziektewetuitkering eerder zal eindigen dan wanneer dit niet het geval is. Dat de werkgever hierdoor onaangenaam verrast wordt, is natuurlijk erg vervelend en begrijpelijk als deze daarvan niet op de hoogte was. Doordat de ex-werknemer al een tijdje arbeidsongeschikt was, kon er uitsluitsel komen door een arbeidsdeskundig onderzoek, waarbij aangegeven werd dat er binnen het bedrijf geen mogelijkheden waren. We hebben de voor- en nadelen voor de werkgever op een rij gezet, zodat hij kon heroverwegen of hij eigenrisicodrager zou blijven.