Wijs als adviseur werkgevers op het belang om nieuwe werknemers te vragen naar een eventuele no-riskstatus. Doen, anders kan het de werkgever duur komen te staan.

Een werkgever mag bij het in dienst treden van een werknemer niet vragen naar een uitkering welke werknemer eerder heeft gehad. Wel mag een werkgever na twee maanden informeren naar een zogenaamde no riskstatus van werknemer (artikel 38b ZW). Wat als er geen no-riskstatus is uitgevraagd en achteraf wel van toepassing blijkt te zijn?

Allereerst is het natuurlijk zonde als de no-riskpolis niet is uitgevraagd, want een werkgever hoeft de werknemer met een no-riskstatus niet mee te verzekeren op de verzuimverzekering. Dat scheelt premie. De no-riskpolis is vijf jaar geldig en kan éénmalig verlengd worden. Daarnaast is er voor sommige werknemers een no-riskpolis zolang het dienstverband duurt. Het is van belang dat de assurantieadviseur de klant hierop wijst. Daarnaast kan bij het uitvragen van een no-riskstatus werkgever een loonkostenvoordeel krijgen voor maximaal drie jaar. Als binnen drie maanden een doelgroepverklaring door werknemer is aangevraagd.

Boete

Als een werknemer ziek wordt, wordt de begeleiding via een arbodienst opgestart. Wanneer een werknemer een no-riskstatus heeft moet deze binnen zes weken worden gemeld bij het UWV, zodat de looncompensatie tijdens ziekte door het UWV toegekend kan worden. Mocht het later gemeld worden, kan de werkgever een boete krijgen van maximaal 455 euro. Het UWV kan het ziekengeld toekennen na ontvangst van een melding met terugwerkende kracht ten hoogste over één jaar.

 

Als de werkgever niet heeft uitgevraagd of er sprake is van een no riskstatus en een werknemer raakt langer arbeidsongeschikt is er nog niet zoveel aan de hand. In de probleemanalyse (week 6) van de bedrijfsarts wordt immers ook gevraagd naar een arbeidsongeschiktheidsverleden van de zieke werknemer. Werkgever en werknemer ontvangen allebei de probleemanalyse van de bedrijfsarts. Mocht uit de probleemanalyse blijken dat er sprake is van een arbeidsongeschiktheidsverleden, kan alsnog een melding gedaan worden bij het UWV.

 

CASUS

Een werknemer bij een werkgever raakt arbeidsongeschikt. De arbodienst start de verzuimbegeleiding op en de verzuimverzekeraar keert de financiële schade uit aan de werkgever. In de probleemanalyse is aangegeven door de bedrijfsarts bij het arbeidsongeschiktheidsverleden dat hiervan geen sprake is. Werkgever heeft eerder niet geïnformeerd naar een arbeidsongeschiktheidsverleden en wordt door de probleemanalyse hierop niet geattendeerd dat hier sprake van is. Net voor de aanvraag van de WIA-keuring komt werkgever erachter dat er toch sprake is van een no-riskpolis. Dit wordt alsnog gemeld bij het UWV. Het UWV keert altijd de compensatie van de loondoorbetaling uit met maximaal één jaar terugwerkende kracht (art. 38 ZW lid 2).

Het gevolg hiervan is dat de verzuimverzekeraar niet hoefde uit te keren. De verzekeraar heeft bijna reeds 104 weken uitgekeerd en verwijt de werkgever nalatigheid dat hij niet heeft uitgevraagd bij indiensttreding en vraagt alle uitgekeerde schade terug van de werkgever. Door de compensatie van het UWV van maximaal één jaar, komt nu de werkgever ineens één jaar uitkering tekort. Terecht of niet?