Een werkgever heeft een monteur in dienst die op locatie bij klanten installatie- en onderhoudswerkzaamheden verricht. Het gaat al enige tijd niet zo goed met de werknemer, en recentelijk heeft de werknemer zich ziek gemeld. De werkgever staat bekend om zijn zorgzaamheid en probeert zoveel mogelijk rekening te houden met zijn werknemers. Gelukkig heeft de werkgever tijdig besloten om Bedrijf Plus in te schakelen.

De situatie van de werknemer verslechtert al geruime tijd, wat uiteindelijk heeft geleid tot zijn ziekmelding. De werkgever heeft in reactie op de diverse beperkingen ervoor gezorgd dat de werknemer een andere bedrijfsauto krijgt, zodat hij gemakkelijker naar klanten kan reizen. Dit gaat een tijdlang goed. Wanneer de klachten echter verergeren, neemt de werkgever maatregelen om zware producten door een collega te laten bezorgen, zodat de werknemer geen zware lasten hoeft te tillen of trappen hoeft op te lopen.

Deze empathische werkgever zet zich in om de arbeidsongeschikte werknemer aan het werk te houden, waarbij hij alle beperkingen in acht neemt. Bij nader inzien blijkt echter dat de vrijgevigheid van de werkgever wellicht minder doeltreffend is dan gedacht. De werknemer lijdt namelijk aan een ziekte die niet zal verbeteren, maar eerder zal verergeren. Bovendien ervaart de werknemer veel stress vanwege de onzekerheid over zijn toekomst.

Na een gesprek met de werkgever delen we onze bevindingen, en het blijkt dat wij van mening zijn dat de werknemer volledig arbeidsongeschikt is. We stellen voor om versneld een aanvraag in te dienen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij het UWV. De werkgever is enigszins verrast, maar we leggen uit welke stappen moeten worden ondernomen om zekerheid te verkrijgen. We stellen een reeks vragen op voor de arbodienst, zodat er informatie kan worden opgevraagd uit het medisch dossier van de werknemer.

We onderzoeken of we een vervroegde WIA-keuring (al na 52 weken) kunnen aanvragen. Aangezien de werknemer niet de Nederlandse nationaliteit heeft, is het essentieel dat hij WIA-begeleiding ontvangt om zich voor te bereiden op de keuring bij het UWV. De begeleider zal ook aanwezig zijn bij het UWV-gesprek. Het UWV keurt het verzoek voor een vervroegde WIA-keuring goed, waardoor de werknemer direct een uitkering van 75% van zijn laatst verdiende loon ontvangt. Dit bedrag kan door de werkgever worden aangevuld tot 100% van het salaris. Re-integratie is niet langer aan de orde, en de werknemer heeft nu duidelijkheid over zijn toekomst, wat zijn stress aanzienlijk vermindert.

Dankzij de welwillendheid van de werkgever werd een potentieel verkeerde afslag bijna genomen, wat zowel voor de werknemer als de WIA-keuring een ander resultaat had kunnen opleveren. Gelukkig heeft de werkgever tijdig ingegrepen, en zowel de werkgever als de werknemer zijn zeer dankbaar voor onze inzet.