Als uw medewerker bijna 2 jaar lang ziek is, breekt er een belangrijk moment aan. Want: hoe nu verder? Die eerste 104 weken hebben jullie allebei verplichtingen om op een duurzame manier te re-integreren. Dit werkt alleen niet altijd. Soms is het niet mogelijk om (volledig) terug te keren. De gang naar een WIA-uitkering wordt ingezet. WIA staat voor Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

Bezwaar UWV WIA

Het UWV doet een WIA-keuring. De overheidsinstelling kijkt of de medewerker een uitkering krijgt en wat voor één: een Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) of Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA). Het verschil zegt dus iets over de inzetbaarheid van de werknemer, in hoeverre hij of zij arbeidsongeschikt is. Aan de WGA betaalt u mee, de IVA niet. Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u een bezwaar bij het UWV tegen het besluit over de WIA maken.

De IVA wordt toegekend als een werknemer niet of nauwelijks kan werken en een kleine kans heeft op herstel. De WGA wordt uitgekeerd als iemand tijdelijk volledig arbeidsongeschikt is of door ziekte 35 tot 80% minder loon verdient. Dit speelt uiteraard een belangrijke rol in de bezwaarprocedure tegen de WIA-beoordeling. Daarom is een goed verzuimdossier ook zo belangrijk.

De IVA is overigens niet alleen voor u gunstiger. Ook de medewerker kan hiermee geholpen zijn, omdat de uitkering hoger is. Ook brengt het vaak rust voor de werknemer. Bezwaar aantekenen bij het UWV over de WIA kost tijd, maar kan dus zeker wat opleveren.

Hulp bij bezwaar WIA

U raadt het alleen al: dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Er komt nogal wat bij kijken om een goed bezwaar tegen de WIA in te dienen bij het UWV. De WIA-keuring bestaat uit drie stappen. Eerst vindt er een gesprek plaats met een verzekeringsarts van het UWV, daarna doet een arbeidsdeskundige onderzoek en vervolgens wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld.

Tijdrovende klus

De bezwaarprocedure bij het UWV is zeer complex en kan bij gebrek aan kennis erg tijdrovend én kostbaar zijn. Waarbij arbeidsrechtelijke advocaten vooral naar de juridische kant kijken, pakt Bedrijf Plus het breder aan. Onze raadgevers hebben jarenlange ervaring met bezwaar maken en kunnen het proces van u overnemen.

De termen WIA en Ziektewet worden nog wel eens door elkaar gehaald. Maar een bezwaar tegen de WIA maken is wat anders dan een bezwaar bij het UWV tegen de Ziektewet maken. De Ziektewet speelt als de medewerker ziek uit dienst gaat na een tijdelijk contract. Mocht u hier een bezwaarprocedure voor willen starten, kan Bedrijf Plus u daar uiteraard ook mee helpen.