Een bedrijf met alleen maar gezonde, tevreden en vitale medewerkers. Dat is wat werkgevers het liefste hebben. Alleen is dat geschetste beeld natuurlijk wel een utopie. Iedereen is wel eens een keertje ziek. De ene keer zijn medewerkers er weer snel bovenop, een andere keer duurt het helaas langer. Als werknemers tijdelijk hun werk niet of niet goed kunnen uitvoeren, komt de arbodienst of een bedrijfsarts om de hoek kijken.

Veel mensen denken dat de arbodienst alleen of vooral ingeschakeld wordt bij langdurend ziekteverzuim. Maar dit is niet het geval. Een arbodienst doet namelijk meer dan alleen begeleiding bij verzuim en re-integratie. Arbodiensten helpen ook voorkomen dat mensen ziek worden of langer uitvallen dan nodig is. Ze kijken met werkgevers mee of de werkomgeving wel veilig en gezond is.

Wat doet de arbodienst dan precies?

Een arbodienst heeft verschillende taken. We zetten ze even op een rij:

  • Toezien op veilige en gezonde werkplek

Een cliché als voorkomen is beter dan genezen, is niet voor niks een cliché. Als u kunt kiezen tussen een zieke of gezonde werknemer, gaat u uiteraard voor dat laatste. Daarom is het belangrijk om voor een veilige en gezonde werkplek te zorgen. Werkgevers moeten zich ook houden aan de Arbeidsomstandighedenwet, oftewel Arbowet. De arbodienst kijkt of uw bedrijf aan alle regels en eisen voldoet en geeft adviezen over hoe het (eventueel) beter kan.

  • RI&E toetsen  

Bedrijven waar personeel rondloopt, zijn verplicht om een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) te maken. Hierin staat welke risico’s werknemers lopen op het werk en of er zaken zijn die gevaarlijk of ongezond kunnen zijn. Ook moet er een Plan van Aanpak (PVA) gemaakt worden, waarin wordt beschreven welke maatregelen u neemt om deze risico’s en gevaren te verkleinen. Een arbodienst kijkt en toetst of de RI&E en PVA goed zijn opgesteld. Ze kunnen eventueel ook helpen bij het maken ervan.

  • Begeleiding bij ziekte

Zieke werknemers moeten goed begeleid worden. Werkgevers zijn daarom verplicht om met een arbodienst of bedrijfsarts te werken als er sprake is van verzuim. Het doel is om de zieke medewerker op een goede en duurzame manier terug te laten keren op de werkvloer. De arbodienst helpt werkgevers en werknemers bij het hele proces.

  • Verzuim voorkomen

Om te voorkomen dat mensen ziek worden of langer uitvallen dan nodig is, is het verstandig om aan preventie te doen. Arbodiensten kunnen hierbij helpen. Zo kunnen ze onderzoek doen, spreekuren houden met werknemers en/of een goed preventiebeleid opstellen. Ze kunnen ook doorverwijzen naar psychologen, coaches, bemiddelaars en arbeidsdeskundigen.

Werkgevers zijn bij verzuim dus verplicht om met een arbodienst of bedrijfsarts te werken. Hoe zit dit nu precies? En wat is het verschil tussen bijvoorbeeld een arboarts en een bedrijfsarts?

Basiscontract

Werkgevers moeten in elk geval een basiscontract hebben met een arbodienst of bedrijfsarts. Voor de een is het aantrekkelijk om veel neer te leggen bij een arbodienst, een ander wil alleen het hoognodige. Bedrijven mogen dus zelf weten hoe uitgebreid ze het takenpakket van de arbodienst maken.

Verschil arboarts en bedrijfsarts

Een bedrijfsarts is een medisch specialist, die onafhankelijk voor werkgevers en werknemers werkt. Hij of zij adviseert bedrijven over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Bij ziekte begeleidt de arts de zieke werknemer. Ook kijkt hij of zij of de medewerker kan re-integreren en op welke manier. De arboarts doet hetzelfde, maar dan wel onder toezicht van een bedrijfsarts. Deze arts heeft dan ook minder bevoegdheden. Hij of zij mag bijvoorbeeld niet doorverwijzen naar een specialist.

Wat doet de arbodienst voor werkgevers?

Arbodiensten worden door werkgevers betaald, maar gaan zelfstandig en onafhankelijk te werk. Ze kijken naar de kant van het bedrijf én de zieke werknemer. Een veelgehoorde klacht onder werkgevers is dat ze vinden dat zij onderbelicht blijven als het over verzuim gaat. Ze voelen zich niet gehoord en vinden dat er vooral naar de zieke werknemer wordt gekeken. Terwijl verzuim voor hen evengoed een vervelende en lastige situatie is. Bedrijf Plus is er daarom echt voor de werkgever. Wij houden u bij alles in het oog en zorgen dat u kunt blijven doen waar u goed in bent. Verzuim is namelijk al snel een kostbare zaak en vraagt veel tijd en energie.

De raadgevers van Bedrijf Plus ondersteunen u bij verzuim. Wij vervangen niet de arbodienst of bedrijfsarts, maar helpen u wel om de verzuimkosten in uw organisatie terug te dringen. Ook krijgen wij zieke werknemers sneller weer aan het werk en kunnen we helpen bij bezwaarprocedures bij het UWV als de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gaat spelen.