Als uw werknemer voor een langere periode ziek is, krijgen jullie te maken met een arbo-arts of bedrijfsarts. Met de nadruk op of. Veel mensen denken dat het hetzelfde is. Maar dat is niet zo. Er zit wel degelijk een verschil tussen beide artsen.

Een arbo-arts en bedrijfsarts hebben allebei geneeskunde gestudeerd. Maar een bedrijfsarts heeft daarna nog een aanvullende, vierjarige studie gedaan op het gebied van arbeid en gezondheid. Het is een wettelijk beschermde beroepstitel. Als bedrijfsartsen de titel willen houden, moeten ze zich bijscholen en iedere 5 jaar opnieuw registreren. Ze worden gecontroleerd door de beroepsvereniging (NVAB).

Arbo-arts heeft minder bevoegdheden

Een arbo-arts is een basisarts. Hij of zij mag medische onderzoeken doen, maar arbo-artsen mogen niet doorverwijzen naar een specialist. Of medische informatie opvragen bij andere artsen of specialisten. Ook mogen ze niet bepalen in hoeverre uw werknemer arbeidsongeschiktheid is. Dat mogen alleen bedrijfsartsen.

Let dus goed op als u met langdurige ziekte te maken heeft in uw bedrijf. Krijgt u hulp of advies van een bedrijfsarts of een arbo-arts? Dit kan namelijk gevolgen hebben. Vooral op juridisch gebied. Een bedrijfsarts heeft nu eenmaal meer bevoegdheden en zijn of haar adviezen wegen zwaarder.

Wil dit zeggen dat u alleen maar met bedrijfsartsen moet samenwerken? Om veilig te zijn. Dat nu ook weer niet. Arbo-artsen mogen namelijk veel van de taken wel op zich nemen als ze onder de verantwoordelijkheid van een bedrijfsarts vallen. Bij veel arbodiensten zijn daarom beide artsen te vinden.

Veilige werkplekken creëren

Arbo-artsen richten zich ook op veilige en gezonde werkplekken. Ze denken mee over goede arbeidsomstandigheden. Denk aan: ergonomisch ingerichte werkplekken of gezonde voeding in de kantine. Ook kijken ze naar de risico’s die uw werknemers lopen en hoe die (zoveel mogelijk) voorkomen kunnen worden. Ook adviseren ze over maatregelen om ziekteverzuim te verminderen en hoe je een preventiebeleid invoert.

Werknemers kunnen bij zowel een bedrijfsarts als arbo-arts op spreekuur worden geroepen. Ze mogen zo’n uitnodiging niet weigeren. De informatie die daar wordt verteld, wordt niet automatisch aan u teruggekoppeld. Beide artsen hebben een geheimhoudingsplicht. Wel mag een bedrijfsarts een advies uitbrengen over wat er wel en niet mogelijk is op werkgebied.

Basiscontract is verplicht

Als werkgever bent u verplicht om een arbodienst of bedrijfsarts te hebben. Bij veel arbodiensten werken meerdere specialisten, waaronder dus ook bedrijfsartsen. Ook kunnen bedrijfsartsen als zzp’er werken.

Nog even samengevat. Wat is nu het verschil tussen een arbo-arts en bedrijfsarts? De specialisatie, beroepstitel en het aantal bevoegdheden. Wat niet wil zeggen dat u bij de één beter af bent dan bij de ander. Ze helpen en versterken elkaar ook.

Bent u het niet eens met een advies van de bedrijfsarts of arbo-arts? Dan ondersteunt Bedrijf Plus u graag bij het verzuimdossier en om duidelijkheid te scheppen.

Meer weten? Neem contact met ons op.