Zit uw medewerker al langer ziek thuis? En weten jullie niet zo goed hoe nu verder? Of loopt de re-integratie vast? Dan kan een arbeidsdeskundig onderzoek handig zijn. De arbeidsdeskundige kijkt of er mogelijkheden zijn om nu of in de toekomst weer te werken. En op welke manier.

Als werkgever bent u verplicht mee te helpen aan het herstel van een zieke werknemer. Zo kan die medewerker op een goede manier terugkomen op de werkvloer. Daarom ligt ziekteverzuim en re-integratie de eerste 2 jaar vooral bij werkgevers.

Maar hoe weet u waar u goed aan doet? Wat u wel en niet van uw zieke medewerker kan vragen en verlangen? En wat u moet regelen om diegene zijn of haar werk weer te laten doen? Al dan niet in aangepaste vorm. Een re-integratietraject kan nogal lastig zijn.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Het is fijn als een arbeidsdeskundige onderzoek doet. Iemand die kijkt hoe een medewerker – op de best mogelijke manier – weer aan de slag kan. Welke functietaken kan die werknemer nog doen? Of is zijn of haar oude baan niet meer haalbaar?

Maar ik heb toch een arbodienst of bedrijfsarts waar ik overleg mee voer, denkt u misschien? Dat klopt. Een bedrijfsarts bepaalt of terugkeer in de eigen functie te verwachten valt, of niet. Dat moet voor het einde van het eerste ziektejaar bekend zijn. Maar het mag ook eerder. Zo weet de werknemer ook eerder waar hij of zij aan toe is. Als die graag in de toekomst bij uw bedrijf wil blijven werken, beoordeelt de arbeidsdeskundige of dit haalbaar is of niet.

Hoe ziet een arbeidsdeskundig onderzoek eruit?

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek wordt gekeken hoe de zieke werknemer weer ingezet kan worden. De arbeidsdeskundige gaat daarvoor in gesprek met de medewerker en werkgever. Er worden dan eigenlijk 4 hoofdvragen gesteld:

  1. Kan de werknemer zijn oude functie (op den duur) weer doen?
  2. Zo niet, kan het werk worden aangepast?
  3. Als dit ook niet zo is: heeft u ander werk voor hem of haar binnen uw bedrijf?
  4. Mocht dit ook niet het geval zijn: kunt u de werknemer naar een andere werkgever begeleiden?

Op basis van dit onderzoek komt de arbeidsdeskundige met een oordeel. Daar kunt u vervolgens mee aan de slag.

Wanneer vraag je een arbeidsdeskundig onderzoek aan?

Wij raden aan om een arbeidsdeskundig onderzoek in het eerste ziektejaar te doen. Zo heeft u genoeg tijd om de re-integratiemogelijkheden te onderzoeken. Ook bent u verplicht in de 42ste week te melden bij het UWV dat u een zieke medewerker heeft. Voordat het tweede ziektejaar ingaat, komt er een evaluatie om te kijken hoe het met de re-integratie gaat. Rond die tijd is het arbeidsdeskundig onderzoek dus handig. Maar eerder kan natuurlijk ook.

Is een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is niet verplicht. Wel moeten werkgevers zich voor de re-integratie inspannen. Als u dat niet voldoende doet, kan het UWV later beslissen dat u het loon langer moet doorbetalen.

Wilt u een arbeidsdeskundig onderzoek aanvragen? Of heeft u hulp nodig bij het zoeken naar een goede arbeidsdeskundige? Wij helpen u graag.