Alle werkgevers krijgen er vroeg of laat mee te maken: de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Door velen ook wel afgekort tot wet poortwachter (al is dit dus niet juist). Die gaat namelijk spelen vanaf het moment dat een werknemer zich ziekmeldt. Aan verzuim zitten bepaalde regels en eisen vast voor een bedrijf, die vastliggen in de Wvp. Denk aan welke vragen u wel en niet mag stellen of wanneer een arbodienst erbij komt kijken.

De Wet verbetering poortwachter is in 2002 ingevoerd om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Voor een werkgever houdt het in dat er vanaf de eerste ziektedag al om verzuim- of re-integratiebegeleiding wordt gevraagd, ook wel casemanagement verzuim genoemd.

Juiste vragen

In het eerste (telefoon)gesprek met de zieke medewerker komt al meteen de Wet verbetering poortwachter om de hoek kijken. Een werkgever mag – vanwege privacy – namelijk geen medische vragen stellen. Bijvoorbeeld wat de medewerker precies mankeert en of hij/zij al naar een dokter is geweest. Wat mag dan wel worden gevraagd?

 • Het telefoonnummer, e-mailadres en (verpleeg)adres.
 • Hoelang de afwezigheid vermoedelijk gaat duren.
 • Wat voor afspraken en/of werkzaamheden er staan, zodat een collega die eventueel kan overnemen.
 • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.
 • Of er sprake is van een verkeersongeval, zodat de schade eventueel verhaald kan worden.
 • Of de Ziektewet als ‘vangnet’ kan gelden. Dit is zo bij 4 gevallen: als de medewerker ziek is door een zwangerschap of bevalling, ziek is door orgaandonatie, als de werknemer een no-riskpolis heeft of als hij of zij onder de Compensatieregeling valt.

Van die eerste ziektedag moet ook meteen melding worden gemaakt bij de bedrijfsarts of arbodienst. Dit mag al meteen die dag, maar moet sowieso binnen één week. Valt de werknemer zes weken of langer uit? Dan hebben we het over langdurig verzuim en moet er een probleemanalyse worden gemaakt door de bedrijfsarts. In dit geval zal de Wet verbetering poortwachter ook steeds meer en vaker gaan spelen.

Hoe volg je de Wet verbetering poortwachter goed op?

Werkgevers mogen zieke werknemers niet zomaar ontslaan. U bent als werkgever verplicht om mee te werken aan een goed herstel van de zieke medewerker. De overheid vindt ziekteverzuim en re-integratie de eerste 2 jaar vooral de verantwoordelijkheid van de werkgever en (deels van de) werknemer. Het loon moet dus ook doorbetaald worden, voor minimaal 70%.

Eigenlijk is de Wet verbetering poortwachter gewoon een soort stappenplan dat moet worden gevolgd die 104 weken. Met verschillende verplichtingen per periode. Het doel is dat de medewerker op een duurzame manier terugkeert naar zijn of haar functie, een re-integratietraject dus. Binnen het eigen bedrijf (eerste spoor) of extern (tweede spoor).

Eerste en tweede spoor

Als het niet lukt om de werknemer zijn oude functie te laten doen, moet u als werkgever hem of haar ander passend werk aanbieden binnen het bedrijf. Ook kan het zijn dat u aanpassingen moet doen aan de werkplek. Dit valt allemaal onder eerste spoor. Als dit allemaal echt niet lukt of kan, moet u de medewerker een baan bij een andere werkgever aanbieden. Als de zieke medewerker dit weigert, mag u de loondoorbetaling (tijdelijk) stopzetten of hem of haar zelfs ontslaan.

Voordat deze mogelijkheid er is, moet u wel een hoop stappen doorlopen en (samen) activiteiten ondernemen om re-integratie mogelijk te maken. We zetten ze even voor u op een rijtje:

Verplichtingen eerste jaar:

 • Na het maken van de probleemanalyse moet binnen twee weken een Plan van Aanpak (PvA) worden gemaakt. Daar staat in beschreven wat de werkgever en werknemer gaan doen om weer te kunnen werken.
 • Een re-integratiedossier bijhouden: hierin staat het verloop van de ziekte en wat jullie doen om terugkeer naar het werk mogelijk te maken (de PvA is dus onderdeel van dit dossier).
 • Een casemanager aanwijzen. Deze persoon begeleidt de zieke werknemer en controleert de uitvoering van het PvA.
 • De voortgang bespreken. Dit moet iedere zes weken.
 • In de 42ste week van het verzuim moet de werkgever de medewerker ziekmelden bij het UWV.

Verplichtingen na een jaar:

 • Als de medewerker ziek blijft, is er tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. De werkgever en werknemer kijken hoe het afgelopen jaar ging en stellen vast welk re-integratiedoel ze voor het tweede jaar hebben en willen bereiken.
 • Is de werknemer na 20 maanden nog niet volledig aan de slag? Dan komt er een re-integratieverslag. Hierin staan alle afspraken en resultaten rondom de werkhervatting.
 • Mocht de medewerker hierna nog steeds niet zijn teruggekeerd, ontvangt hij of zij in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. WIA staat voor Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het UWV beoordeelt het re-integratieverslag en voert een WIA-keuring uit. Als alles klopt en de Wet verbetering poortwachter goed is opgevolgd, wordt er een WIA-uitkering aangevraagd.

Het zijn nogal een hoop termen zo. Wvp, probleemanalyse, WIA-aanvraag en eerste en tweede spoor. Niet gek als u het overzicht een beetje verliest. Wilt u meer weten over de Wet verbetering poortwachter? Dan kunt u ook een masterclass volgen bij Bedrijf Plus. Deze is geschikt voor HR-adviseurs, casemanagers, assurantieadviseurs en leidinggevenden.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om u aan te melden.