“Een werkgever neemt met mij contact op, omdat hij een langdurige zieke werknemer heeft. De ondernemer wil graag ondersteuning. Betreffende werknemer is al lang in dienst en de arbeidsverhouding is goed. Werkgever wil dit op een nette manier allemaal in goede banen leiden en heeft inmiddels een advies van de bedrijfsarts gekregen dat werknemer niet meer zal terugkeren in zijn bedrijf. De werknemer is een man van 59 jaar en heeft fysieke beperkingen. Hij kan nog 20 uur werken i.p.v. de 40 uur welke hij voorheen werkte. Uit het arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat het eigen werk niet passend s, er geen ander passend werk is en wordt spoor 2 geadviseerd.

Investering is lonend
De re-integratiecoach in het tweede spoor traject gaat voortvarend aan de slag met betreffende werknemer en vraagt om een investering van € 350,- te doen om een korte opleiding af te ronden. Doel is een detachering te regelen tot aan de WIA-keuring. Werkgever vraagt aan mij of dit verstandig is en een uurloon wordt ook al aangegeven voor de detachering. Ik heb met werkgever besproken dat als werknemer na de WIA-keuring direct kan doorstromen in een andere baan dat deze investering meer loont. Daarbij wordt het loon wordt aan de bestaande werkgever betaald en daarmee vrijwel de werkbare uren gecompenseerd. We hebben nog even nagerekend en het komt op 85% van het oorspronkelijk loon uit. Dat zou dus voldoende moeten zijn om bij de WIA-keuring geen loonsanctie te krijgen.

Het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid verloopt verder vlekkeloos en uiteindelijk volgt de WIA-keuring. Als de beslissing bij de werkgever terecht komt is de verbazing groot. Het arbeidsongeschiktheidspercentage is 22,08% en werknemer zou 40 uur kunnen werken. Hij belt met mij. Ik ben net zo verbaasd, want aan de hand van alle stappen hadden we verwacht dat de werknemer een WGA-uitkering zou krijgen en in combinatie met zijn nieuwe baan zou dit het maximale haalbare zijn. Ik geef aan dat wij namens werkgever bezwaar kunnen maken. Werkgever twijfelt even of dat dit wel zinvol is tegen de overheidsinstantie UWV. Ik geef aan hoe dit werkt en dat we vaker bezwaar maken tegen het UWV, al snel geeft de werkgever aan dat hij bezwaar wil maken.

Wat vooral bijzonder is dat de bedrijfsarts heeft aangegeven dat werknemer 20 uur kan re-integreren. In het re-integratieverslag van het UWV staat dat de verzekeringsarts het eens is met bedrijfsarts voor wat betreft de urenbeperking. Terwijl in de WIA beslissing staat dat werknemer volgens de verzekeringsarts 40 uur zou kunnen werken.

Bezwaar gegrond
We maken bezwaar, we ontvangen het dossier van het UWV en hebben overleg met de werkgever. Na het bezwaar volgt de beslissing en blijkt het bezwaar gegrond verklaard te worden. Werknemer is voor 51,64% arbeidsongeschikt en krijgt alsnog vanaf de eerste dag een WGA-uitkering. Hij heeft inmiddels een jaarcontract bij de nieuwe werkgever, samen met zijn WGA-uitkering heeft hij inmiddels zo’n 85% van zijn laatst verdiende inkomen. Doordat werknemer is blijven werken direct na de WIA-keuring behoudt hij zijn arbeidsverleden en heeft hij een hoger inkomen. Werkgever heeft er ook voordeel bij. Het inkomen van de werknemer zorgt voor een lagere loongerelateerde WGA-uitkering voor 24 maanden en daarmee zorgt het ervoor dat werkgever minder verhoging krijgt van de WGA-premie, wanneer werknemer geen inkomen zou hebben direct na de WIA-keuring.

Vooral tevreden over financiële vertaalslag
Werknemer tevreden en werkgever tevreden. Werkgever gaf nog even aan dat zonder de financiële vertaalslag in het proces, hij zomaar een verkeerde afslag had kunnen nemen en mogelijk daarmee zich flink in de vingers zou hebben gesneden. Uiteindelijk loopt het goed af.

Bedrijf Plus ondersteunt werkgevers o.a. binnen de 104 weken loondoorbetaling bij ziekte. Wij geven eenzijdig onafhankelijk advies aan de werkgever voor wat betreft de opbouw van het verzuimdossier. We adviseren over welke afspraken je maakt met de werknemer. Helpen de werkgever om een verzuimpercentage juist te berekenen tijdens de re-integratie en maken een financiële vertaalslag en wordt er ook gekeken na de (financiële) gevolgen na de WIA-keuring.”

Angelo Wiegmans is ondernemer in hart en nieren en is sinds 1997 actief in de zakelijke dienstverlening. Vanuit zijn ondernemersvisie heeft Angelo Wiegmans ook meegewerkt aan meerdere interviews in vakbladen met betrekking tot wettelijke veranderingen in de financiële dienstverlening. Daarnaast schrijft hij regelmatig columns over ontwikkelingen op het gebied van verzuim.