Heel eerlijk: u bent er wel een beetje klaar mee. Met die zieke werknemer waarbij maar geen schot in de zaak zit. Jullie hebben al meerdere gespreken gevoerd en re-integratiemogelijkheden geprobeerd. Maar niks lijkt te helpen, dus u gelooft het inmiddels wel. Tenslotte, heeft u ook een verzuimverzekering met Poortwachtergarantie. Dus u zit veilig. Toch?

Die denkwijze is heel begrijpelijk. Maar helaas ook gevaarlijk. We merken de laatste namelijk steeds vaker dat ondernemers veilig denken te zitten met een Poortwachtergarantie en er dan tot hun grote schrik achter komen dat die wordt ingetrokken. Wat speelt er? En wat is een Poortwachtergarantie eigenlijk?

Kosten gedekt bij loonsanctie

Een verzuimverzekering met Poortwachtergarantie houdt in dat de verzekeraar de kosten dekt als u een loonsanctie van het UWV opgelegd krijgt. Werkgevers zijn verplicht twee jaar lang (104 weken) het loon door te betalen bij ziekte. Als na die tijd de werknemer niet of niet volledig weer aan het werk is, kijkt het UWV of er voldoende is gedaan om de werknemer te laten re-integreren. Als ze van mening is dat dit niet het geval is, keert ze geen WIA-uitkering uit en legt ze een loonsanctie op. Wat betekent dat het loon nóg een jaar moet worden doorbetaald.

Bij ongeveer tien procent van alle WIA-aanvragen legt het UWV een loonsanctie op. Met een Poortwachtergarantie hoesten werkgevers de kosten dus niet zelf op. Maar verzekeraars stellen evengoed eisen en voorwaarden. Houdt u zich hier niet aan? Dan trekken ze de Poortwachtergarantie in.

Intrekken garantie

We zien dit steeds vaker gebeuren, omdat werkgevers te laat of niet de juiste stappen zetten. Bijvoorbeeld als er een advies niet wordt opgevolgd. Zoals een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren of deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Maar onze raadgevers zien het voornamelijk als er sprake is van een arbeidsconflict. Dan komt er te laat of geen mediation.

Zoals we al zeiden: het is heel begrijpelijk dat u klaar begint te raken met de situatie. Verzuim kost een hoop tijd en energie. U heeft ook gewoon een bedrijf te runnen. Toch is het dus verstandig alert te blijven. Bent u het niet eens met een advies of beslissing? Ga erover in gesprek en vraag door. Leg het niet simpelweg naast u neer.

Natuurlijk kunt u ook de hulp van onze raadgevers inschakelen. Wij staan u graag bij. We zijn gespecialiseerd in complexe verzuimzaken. Zo kunt u alsnog verder met uw bedrijf. En wordt het probleem opgelost.

Meer weten? Neem contact met ons op.