“Op 5 december 2020 hebben werkgevers de beschikking Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage werkhervattingkas van de belastingdienst ontvangen. Hierop staat de hoogte van Ziektewet- en WGA-premies welke betaald dient te worden in 2021. Indien blijkt bij een controle blijkt dat een deel onterecht aan de werkgever toegerekend wordt kan bezwaar maken zinvol zijn. Zelf doe ik deze controles voor mijn relaties en maken we indien nodig bezwaar.

Recent maakten we de balans op bij een aantal werkgevers. Wat blijkt, bij meer dan de helft is een IVA-uitkering toegekend in 2020. Een deel zelfs met terugwerkende kracht. De effecten zijn pas te zien in 2022, aangezien de belastingdienst bij de werkhervattingskas 2 jaar terug kijkt. De WGA-premies zullen voor het jaar 2022 flink dalen voor deze werkgevers. Aangezien de WGA-premie over de totale loonsom wordt berekend, is bij elke werkgever afzonderlijk een flinke besparing gerealiseerd.

WGA-premie wel correct
Als blijkt dat een werknemer in het verleden  een WGA-uitkering heeft toegekend gekregen, wordt de uitkering 10 jaar lang bij de laatste werkgever in rekening gebracht. Als er geen WIA herbeoordeling is aangevraagd, kan dit zinvol zijn. Mogelijk wordt de WGA-uitkering omgezet kan naar een IVA-uitkering. Een IVA-uitkering komt niet voor rekening van de werkgever en de betreffende (ex-)werknemer krijgt 5% meer inkomen.

WIA herbeoordelingen
Laat niet alleen uw werkhervattingskas controleren, ga ook na of een WIA herbeoordeling zinvol kan zijn. Bij een van mijn relaties leverde dat ruim € 12.000,- op per jaar. Dit bedrag was inclusief de investeringen welke werkgever heeft gedaan om dit te bereiken. Afhankelijk van de hoogte van de loonsom kan dit meer of minder zijn. Zeker in deze onzekere tijden is elke besparing meegenomen. Zo kan ook daarna bekeken worden of het interessant is om bijvoorbeeld over te stappen van het UWV naar een verzekeraar.

Bedrijf Plus ondersteunt werkgevers o.a. bij een bezwaar op een WIA beslissing en WIA herbeoordelingen. We adviseren werkgever bij de keuze om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet en WGA. We controleren de beschikking werkhervattingskas en maken bezwaar. Bedrijf Plus ondersteunt werkgevers o.a. binnen de 104 weken loondoorbetaling bij ziekte.”

Angelo Wiegmans is ondernemer in hart en nieren en is sinds 1997 actief in de zakelijke dienstverlening. Vanuit zijn ondernemersvisie heeft Angelo Wiegmans ook meegewerkt aan meerdere interviews in vakbladen met betrekking tot wettelijke veranderingen in de financiële dienstverlening. Daarnaast schrijft hij regelmatig columns over ontwikkelingen op het gebied van verzuim.