“In eerste kwartaal 2022 hoogste ziekteverzuim ooit gemeten” zo kopte een nieuws artikel van CBS op 10 juni 2022. De verzuimkosten stijgen dus voor werkgevers, dat betekent dat de uitkeringen bij verzuimverzekeraars ook flink stijgen. Verzuimverzekeraars zijn de afgelopen jaren steeds beter gaan sturen op het rendement. Dat doen zij onder andere door het controleren van de schade-uitkeringen. Dat is belangrijk om het rendement op orde te houden voor de verzuimverzekeringen en daarmee een betaalbare premie voor werkgevers te kunnen blijven hanteren.

We zien in de dagelijkse praktijk dat dit ook voor steeds meer discussies leidt tussen verzekeraars en werkgevers. Verzekeraars schorten vaak de uitkering van de verzuimverzekering op als er discussie ontstaat of er überhaupt sprake is van ziekte van de werknemer. Daarbij wordt er aanvullende informatie opgevraagd om te controleren of er recht is op een uitkering vanuit de verzuimverzekering. De meest voorkomende discussies zien we terug bij ziekte van een werknemer in combinatie met een arbeidsconflict. Normaal gesproken zou bij een discussie over de schade-uitkering tussen verzekeraar en werkgever de assurantieadviseur een contra-expertise aanvraagt om zo de discussie te beslechten. In de discussie met de verzuimverzekeraar kan dat niet en dat maakt de zaken flink complex.

Rechtszaak

Dat het ingewikkeld kan zijn blijkt ook wel uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 15 oktober 2021(ECLI:NL:RBGEL:2021:5545). De verzuimverzekeraar had aangegeven dat de uitkering kwam te vervallen, omdat er sprake was een arbeidsconflict. Ondanks na een flinke discussie zou volgens verzekeraar geen sprake zijn van een verzekerde situatie nu werknemer niet arbeidsongeschikt was vanwege een medische reden. Na verloopt van tijd is werknemer hersteld gemeld en daarna is de arbeidsovereenkomst beëindigd doordat werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst hadden gesloten. De kantonrechter concludeerde op basis van alle stukken dat de bedrijfsarts vastgesteld had dat er sprake was van arbeidsongeschiktheid. Werkgever had ook een loonstop opgelegd en dit deel hoefde de verzekeraar niet te vergoeden, ook niet terwijl werkgever een nabetaling heeft gedaan aan werknemer.

Laatst stonden wij een tweetal werkgevers bij, waarbij beide werkgevers een zieke werknemer hadden en er tevens sprake was van een arbeidsconflict. Bij één van de werkgevers is inmiddels de gehele schade voldaan door de verzekeraar alsnog voldaan, omdat aangetoond werd dat er sprake is van ziekte en deze niet het gevolg was van het arbeidsconflict. In een andere zaak loopt de discussie nog.

Voor deze kleinere werkgevers is het een uitzondering dat zij te maken krijgen met een langdurige zieke werknemer. Zij zijn erg afhankelijk van het advies van de arbodienst en de bedrijfsarts. In de twee gevallen welke wij onlangs mee maakte merkte wij op dat er onvoldoende bij de werkgevers bekend was welke stappen er gezet moesten worden. De discussie kan zo niet alleen ontstaan met de verzuimverzekeraar, maar ook met het UWV welke bij de WIA-keuring een loonsanctie kan opleggen welke helemaal voor rekening van de werkgever komt.

Een oplossing is niet direct voor handen, want bij discussie tussen werkgever en de arbodienst kan er geen second opinion worden aangevraagd door de werkgever. Om de discussie met de verzekeraar te beslechten heeft een deskundigenoordeel in deze casussen geen toegevoegde waarde. Er zit voor deze werkgevers niet anders op om externe hulp in te schakelen in de vorm van juridische bijstand.

Wilt u hier meer over weten? Of kunt u de hulp van Bedrijf Plus erbij gebruiken? We horen het graag.