“Hoe belangrijk het is om relaties actief te blijven begeleiden, blijkt uit dit voorbeeld van een kinderdagverblijf dat anders misschien wel 150.000 euro nodeloos teveel had betaald.

Begin 2021 bezocht ik samen met een assurantieadviseur een van zijn relaties een kinderdagverblijf. Onderwerp van het gesprek zal zijn het eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA. Het kinderdagverblijf is eerder eigenrisicodrager geweest voor de WGA. Daaruit is een ex-werknemer eerder ingestroomd in de WGA in 2018. Deze WGA-instroom telt op dit moment ook mee voor een verhoogde WGA-premie, ondanks dat het kinderdagverblijf voorheen eigenrisicodrager was. Als een werknemer bij een werkgever een WGA-uitkering geniet, krijgen middelgrote en grote werkgevers een opslag op de WGA-premie. Deze werkgevers kunnen ervoor kiezen om hiervoor eigenrisicodrager te worden en dit te verzekeren bij een verzekeraar. Vanaf 2017 geldt dat als een werkgever terugkeert naar het publieke bestel hij een terugkeerpremie betaald als er een financiële schade is ontstaan. Zo was dit ook het geval bij het kinderdagverblijf.

Behoorlijk financieel belang
In 2018 had de werknemer een WGA-uitkering gekregen met het arbeidsongeschiktheidspercentage 80–100 procent, volgens het UWV was er nog kans op herstel. Daardoor kende het UWV een WGA-uitkering toe i.p.v. een IVA-uitkering. Een IVA-uitkering wordt niet toegerekend aan de werkgever en een WGA-uitkering wordt voor tien jaar toegerekend. De verzekeraar had bezwaar aangetekend en was in het ongelijk gesteld door het UWV. De verzekeraar was daarna in beroep gegaan bij de rechtbank, ook daar was het beroep ongegrond verklaard helaas. Indien de verzekeraar wel in het gelijk gesteld zou worden vervalt de schade voor de WGA-uitkering de gehele 10 jaar. Een behoorlijk financieel belang is hiermee gemoeid, wat al gauw 150.000 euro kan bedragen. Het is dus van groot belang om bezwaar te maken.

Herbeoordeling zinvol
Tijdens het gesprek met het kinderdagverblijf begin 2021 wordt er aangegeven dat er dus in 2018 iemand in de WGA is ingestroomd en nog steeds een WGA-uitkering heeft. Op aanraden doet het kinderdagverblijf navraag bij de verzekeraar of een WIA-herbeoordeling zinvol zal zijn. De verzekeraar ziet er geen heil in, want — zo wordt aangegeven — dat eind 2020 is het beroep bij de rechtbank nog verloren. Ik geef aan dat een WIA-herbeoordeling wel zinvol zal zijn, want het bezwaar en daarna het beroep ging over de toekenning van de WGA-uitkering in 2018. We zijn ruim twee jaar verder en mogelijk is er nu wel sprake van duurzame beperkingen. De ex-werknemer krijgt daardoor 5% meer uitkering en voor het kinderdagverblijf komt de toekomstige financiële schade te vervallen.

Het kinderdagverblijf geeft ons de opdracht om een WIA-herbeoordeling aan te vragen en binnen enkele dagen hebben de aanvraag namens het kinderdagverblijf gedaan. Na enkele maanden heeft het UWV de WIA-herbeoordeling uitgevoerd en komt tot de conclusie dat de ex-werknemer een IVA-uitkering krijgt. Sportief als de verzekeraar is, wordt onze nota vergoedt aan de relatie.

Reactie van de relatie:

Dank je wel voor de fantastische begeleiding in dit proces. 
Het heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.  

Mooi resultaat en een tevreden klant.”

Angelo Wiegmans is ondernemer in hart en nieren en is sinds 1997 actief in de zakelijke dienstverlening. Vanuit zijn ondernemersvisie heeft Angelo Wiegmans ook meegewerkt aan meerdere interviews in vakbladen met betrekking tot wettelijke veranderingen in de financiële dienstverlening. Daarnaast schrijft hij regelmatig columns over ontwikkelingen op het gebied van verzuim.