Verzuimcoach, casemanager of raadgever op het gebied van verzuim. Er zijn verschillende termen voor, maar uiteindelijk doen ze hetzelfde: casemanagement verzuim. Ziekteverzuim kan namelijk nogal complex zijn. Er zijn strenge regels en eisen waar werkgevers zich aan moeten houden. Het moet dus door iemand met verstand van zaken worden gedaan. Maar is het nu handig om die intern of extern te hebben?

Verzuim is al snel een flinke kostenpost voor een bedrijf. Als een medewerker voor langere tijd uitvalt, zit je niet alleen met het loon van diegene dat doorbetaald moet worden, maar komen er ook kosten voor de vervanging én re-integratie van die werknemer bij kijken. Als werkgever ben je namelijk verplicht om de medewerker op een goede manier (proberen) terug te laten keren.

Wet verbetering poortwachter

De overheid vindt ziekteverzuim en re-integratie de eerste 2 jaar de verantwoordelijkheid van de werkgever en (deels de) werknemer. Er moet daarom aan casemanagement verzuim worden gedaan bij een bedrijf, ook wel verzuimbegeleiding genoemd. Alles wordt daarbij komt kijken, is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Deze wet is in het leven geroepen om het aantal werknemers dat langdurig ziek is, terug te dringen.

Als bedrijf wil je natuurlijk ook het liefst gezonde en vitale medewerkers. Zij zijn namelijk gelukkiger én productiever. Helaas krijgt iedere werkgever op den duur wel met verzuim te maken. Als het van korte duur is, is er vaak nog niet zo veel aan de hand. Dat wordt natuurlijk anders als iemand er langer uitligt. Daarom is het handig om ook aan preventie te denken bij casemanagement verzuim. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

Wat is casemanagement verzuim?

Een medewerker die langer dan 6 weken uitvalt, wordt gezien als langdurig ziek. In zo’n geval moet er een verzuimdossier komen. In dit dossier komen alle afspraken te staan rondom de re-integratie van de zieke werknemer. Dit is dus een belangrijk onderdeel bij casemanagement verzuim. Het verzuimdossier moet voldoen aan strenge wet- en regelgeving. Dat begint al bij de ziekmelding. Wat mag u als werkgever wel en niet vragen? En wat is vervolgens de bedoeling? Wat mag een bedrijf melden en bijhouden over bijvoorbeeld het ziekte- en re-integratieproces?

Een verzuim- of casemanager houdt zich bezig met dit soort vragen en zaken. Ook zorgt hij of zij ervoor dat de zieke medewerker goed begeleid en geholpen wordt. Werkgevers mogen zelf bepalen wie deze taak op zich neemt. Het casemanagement verzuim wordt daarom vaak intern gedaan door een leidinggevende of HR-medewerker. Handig, want zij kennen de organisatie en medewerker tenslotte. Ze weten wat er speelt en waar de pijnpunten liggen. Ook houdt u als werkgever er zo zelf grip op. En misschien nog wel belangrijker: het kost u geen extra geld want u hoeft geen externe hulp in te schakelen.

Tegenvallende resultaten

Dat is inderdaad zo, als de leidinggevende en HR-afdeling precies weten hoe het werkt. En helaas gaat het daar regelmatig mis. Want welke persoonlijke en medische gegevens mogen er eigenlijk wel en niet vermeld worden? Hoe laat je iemand écht duurzaam re-integreren? En hebben ze een plan van aanpak om het verzuim terug te dringen? Vaak denken ze dit allemaal goed te doen, maar valt het in de praktijk tegen. Om nog maar te zwijgen over het gebrek aan tijd dat er eigenlijk voor is. Gevolg: de zieke werknemers zitten vaak langer thuis dan nodig en de verzuimkosten nemen juist toe.

Het vak casemanagement verzuim bestaat niet voor niks. Om goede adviezen te kunnen geven en iemand te begeleiden bij ziekteverzuim, is er verstand van zaken nodig. Er komt nogal veel bij kijken. Eerste en tweede spoor, een arbeidsdeskundig onderzoek, probleemanalyse, het doen van een WIA-aanvraag en wordt het dan een IVA of WGA? De termen kennen is één, het ook echt goed (laten) uitvoeren een heel ander verhaal. Daar komt ook nog eens bij kijken dat je niet alleen met de Wet verbetering poortwachter te maken hebt, maar ook met de Arbowet, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere wetten.

Voordelen externe hulp bij casemanagement verzuim

Voor (middel)grote bedrijven is het vaak verstandiger om wél externe hulp in te schakelen. Onze ervaring leert dat zij dan juist flink kunnen besparen. Hoe dan? We sommen even wat voordelen op van casemanagement verzuim overlaten aan professionals:

  • Ze weten hun weg in de complexe wereld van het UWV en de arbodiensten.
  • Ze nemen een hoop uitzoek- en regelwerk uit handen.
  • Ze krijgen zieke medewerkers meestal weer sneller aan het werk.
  • Ze hebben kennis van de huidige wet- en regelgeving.
  • Ze ondersteunen bij (of doen zelfs) de gesprekken met de zieke werknemer, het UWV en/of de arbodienst.
  • Ze brengen uw verzuimkosten overzichtelijk in beeld en laten zien waar u op kunt besparen.
  • Ze weten hoe u verzuim kunt verminderen binnen de organisatie.
  • Ze staan er neutraler in, omdat ze verder van uw bedrijf en medewerkers afstaan.
  • Én ze zorgen ervoor dat u en uw medewerkers zich bezig kunnen houden met het eigen vak.

Of u nu uiteindelijk het casemanagement verzuim intern of extern oppakt, blijft geheel aan u natuurlijk. Een combinatie is ook zeker aan te raden. Zo heb je zowel de mensen die het bedrijf en de werknemer goed kennen als iemand die er met een afstand naar kijkt en het echt als een case ziet.

Wilt u meer weten over casemanagement verzuim? Of kunt u de hulp van Bedrijf Plus erbij gebruiken? We horen het graag.