Bedrijf Plus heeft ons ondersteund bij een aantal verzuimdossiers. De aanpak was concreet en duidelijk. De communicatie is erg laagdrempelig. Door deze ondersteuning konden wij ons concentreren op onze dagelijkse werkzaamheden.